Visselblåsartjänst

Cevitagruppen ABs interna rapporteringskanal för rapportering av missförhållanden

Cevitagruppen AB strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter.
Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.
Cevitagruppen ABs interna rapporteringskanal är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden. Via Cevitagruppen ABs interna rapporteringskanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Cevitagruppen AB, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.
Utomstående personer som annars kommer i kontakt med Cevitagruppen, i egenskap av kunder, besökare, förtroendevalda eller som nyttjar Cevitagruppens tjänster omfattas inte av visselblåsarlagen.

Är du patient och har synpunkter på vården se Synpunkter på vården.

Mer information

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen).