Hysteroskopi

Varför utförs hysteroskopi?
Hysteroskopi är en undersökning med titthålsteknik där man för in ett tunt instrument genom livmoderhalsen upp i livmodern för att kunna inspektera och behandla tillstånd inne i livmoderhålan. Hysteroskopi utförs bland annat för att bedöma och avlägsna polyper, muskelknutor samt medfödda och förvärvade missbildningar. Det är en fördel om undersökningen kan utföras strax efter avslutad menstruation.

Operationsdagen
Operationen utförs som dagkirurgiskt ingrepp, oftast i narkos. Vid operationen förs ett tunt instrument upp i livmoderhålan och kirurgen kan se bilden på en tv skärm. Via instrumentet kan man också avlägsna mindre strukturer såsom polyper och/eller mindre muskelknutor. Ingreppet tar ca 15- 30 minuter. Efter några timmar kan du åka hem. Har du fått narkos ska du inte köra bil själv.

Vad händer när du kommer hem?
En mindre blödning kan uppstå särskilt om något har tagits bort. Blödningen skall dock avta och helt upphöra på några dagar. Ingen sjukskrivning är nödvändig efter ingreppet. Vanligen räcker det, vid behov, med att man sjukskriver sig själv upp till sju dagar efter operationen. Man klarar sig i allmänhet med värktabletter av typen Alvedon och eventuellt Ipren som i förväg kan köpas receptfritt på apoteket. Om något avlägsnats i samband med ingreppet så skickas detta i allmänhet till mikroskopisk undersökning och du blir då kontaktad per telefon eller brev av din läkare då svaret har kommit vilket normalt tar några veckor.

Vilka komplikationer kan uppstå?
Som vid alla ingrepp finns alltid en liten risk för komplikationer. Detta är mycket sällsynt men om du får riklig blödning, feber eller illaluktande flytningar skall du höra av dig. Kontakta i första hand Gynekologmottagningen vid frågor före och/eller efter operationen på telefon 08 – 120 514 00.
Cecilia Ohlson

Teamet kring Sveriges mest erfarna kirurger

Du möter inte bara våra skickliga kirurger när det är dags för att planera och genomföra operationen. Vi är ett team av medarbetare som aldrig slutar att vara nyfikna och lyhörda, och som alltid ger det där lilla extra för alla människor som kommer till oss.

Cecilia Ohlsson är operationssköterska med stor erfarenhet.

– Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
– Cecilia Ohlsson