Laparoskopi

Varför utförs laparoskopi?
Laparoskopi som också kallas för titthålsoperation innebär att gynekologen med smala instrument som förs in i buken tittar på underlivsorganen som noggrant kan undersökas. I vissa fall utförs också vissa åtgärder samtidigt såsom sterilisering, avlägsnande av cystor eller myom.

Operationsdagen
Operationen är ett ingrepp som utförs i dagkirurgi. Ingreppet utförs alltid i narkos. Gynekologen utför ingreppet via 2-4 små öppningar i nedre delen av buken. Ingreppet tar cirka 20-60 minuter beroende på vilken typ av åtgärd som har planerats. Efter några timmar kan du åka hem. Då du har du fått narkos ska du inte köra bil själv. Vi rekommenderar att du har sällskap vid hemresan och de första timmarna hemma.

Vad händer när du kommer hem?
Det är normalt att känna sig lite öm i buken och musklerna särskilt från axelpartiet dagarna efter operationen. Ingen sjukskrivning är nödvändig efter ingreppet. Vanligen räcker det, vid behov, med att man sjukskriver sig själv upp till sju dagar efter operationen. Du kan i allmänhet leva som vanligt utan inskränkningar om inte din doktor meddelat dig annat. Man klarar dig i allmänhet med värktabletter av typen Alvedon och eventuellt Ipren som i förväg kan köpas receptfritt på apoteket. Om något har avlägsnats vid ingreppet skickas detta för analys och du blir senare kontaktad per telefon eller brev av din läkare då svaret har kommit vilket normalt tar upp till några veckor.

Vilka komplikationer kan uppstå?

Som vid alla ingrepp finns alltid en liten risk för infektion eller blödning. Detta är mycket sällsynt men om du får feber eller på något annat sätt mår dåligt dagarna efter operationen skall du höra av dig. Kontakta i första hand Gynekologmottagningen vid frågor före och/eller efter operationen på telefon 08 – 120 514 00