Skrapning

Varför gör man en skrapning?
Om man har rikliga och/eller mycket oregelbundna blödningar kan man behöva undersöka orsaken till detta. Likaså om man blöder efter att klimakteriet har inträtt. Man behöver då ta ett prov från slemhinnan inne i livmodern vilket ibland kan göras på mottagningen utan bedövning men ibland måste patienten sövas för att undersökningen skall kunna utföras.

Operationsdagen
Operationen utförs i dagkirurgi och är mycket enkelt och tar cirka 10-15 min. Ibland utförs så kallad hysteroskopi (titthålsoperation i livmoderhålan) samtidigt och då tar det lite längre tid. Ingreppet utförs oftast i narkos. Gynekologen vidgar livmoderhalsen något och för in ett skrapinstrument för att ta prov på slemhinnan. Efter några timmar kan du oftast åka hem. Har du fått narkos ska du inte köra bil själv. Vi rekommenderar att du har sällskap vid hemresan och de första timmarna hemma.

Vad händer när du kommer hem?
De närmaste dagarna efter ingreppet är det normalt att ha en menstruationsliknande blödning. Ingen sjukskrivning är nödvändig efter ingreppet. Vanligen räcker det, vid behov, med att man sjukskriver sig själv upp till sju dagar efter operationen. Provet som tas i samband med ingreppet skickas för analys och du blir senare kontaktad per telefon eller brev av din läkare då svaret har kommit vilket normalt tar upp till några veckor. Du ska undvika samlag, karbad samt tamponganvändning så länge blödningen pågår.

Vilka komplikationer kan uppstå?

Som vid alla ingrepp finns alltid en liten risk för infektion eller blödning. Detta är mycket sällsynt men om du får feber eller på något annat sätt mår dåligt dagarna efter operationen skall du höra av dig. Kontakta i första hand Gynekologmottagningen vid frågor före och/eller efter operationen på telefon 08 – 120 514 00
Cecilia Ohlson

Teamet kring Sveriges mest erfarna kirurger

Du möter inte bara våra skickliga kirurger när det är dags för att planera och genomföra operationen. Vi är ett team av medarbetare som aldrig slutar att vara nyfikna och lyhörda, och som alltid ger det där lilla extra för alla människor som kommer till oss.

Cecilia Ohlsson är operationssköterska med stor erfarenhet.

– Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
Jag ringer varje patient och bokar in en operationstid som passar för att ge patienterna största möjliga valfrihet. Då berättar jag också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör att du som patient kommer väl förberedd och på en tid som passar dig bra.
– Cecilia Ohlsson